Developerská společnost a realitní kancelář | Mariánské Lázně | Praha
+420 773 673 107 po–pá 9–18h

Děkujeme za Váš zájem. Chcete-li získat další informace nebo si sjednat schůzku, vyplňte prosím následující formulář.

Kolonky označené * jsou povinné.
Příručka zájemce o pronájem

Jak si najmout nemovitost krok za krokem

1) Výběr nemovitosti

Pro jednoduchý výběr nemovitosti použijte náš vyhledávač nebo nám zadejte poptávku a my Vám nabídneme vhodné nemovitosti.

NÁŠ TIP: Neváhejte se ptát na jakékoliv detaily nemovitosti, nejlépe při osobní schůzce.

2) Prohlídka nemovitosti

Kontaktuje nás pro naplánování termínu prohlídky vybrané nemovitosti. 

NÁŠ TIP: Ve spolupráci s námi připravte plán prohlídek, abyste měli více možností pro porovnání.

3) Odsouhlasení výše nájemného

Projednání a ujednání výše nájemného a záloh za služby. 

NÁŠ TIP: Výše záloh za služby je variabilní a vždy záleží na počtu osob, kteří si nemovitost pronajmou. 

4) Rezervace nemovitosti

Příprava, odsouhlasení a uzavření rezervační smlouvy. Rezervační smlouva je zpravidla uzavírána mezi zájemcem o pronájem a naší společností.

NÁŠ TIP: Doba rezervace je vždy individuální a záleží na konkrétních okolnostech a dohodě mezi smluvními stranami.

5) Platba rezervačního poplatku

Po uzavření rezervační smlouvy se platí rezervační poplatek. Většinou se hradí v hotovosti při podpisu rezervační smlouvy, jelikož není velký a obvykle odpovídá platbě za 1 měsíc nájemného vč. záloh.

NÁŠ TIP: Ve většině případů dochází k rezervaci nemovitosti ihned po prohlídce.

6) Nájemní smlouva

Po zaplacení rezervační zálohy Vám připravíme a zašleme k odsouhlasení návrh nájemní smlouvy, která se pak následně podepíše. 

NÁŠ TIP: Podmínky nájemní smlouvy jsou zpravidla určeny pronajímatelem nemovitosti a nelze je v zásadě měnit, avšak odpovídají svým obsahem právní úpravě nájmu bytu dle platných právních předpisů (např. Vám nemusí být umožněno kouření v prostorách byt, ve kterém si to majitel nepřeje a byt je nekuřácký).

7) Předání a nastěhování

Po uzavření nájemní smlouvy se nemovitost předává k užívání nájemci. Následně probíhá stěhování. Při předání nemovitosti se pořizuje předávací protokol, kde se zaevidují stavy měřičů médií a faktický stav předávané nemovitosti a jejího vybavení.

NÁŠ TIP: Pečlivě prověřujte stavy měřičů a fyzický stav a vzhled nemovitosti a jejího vybavení. Na konci smlouvy proběhne zpětné předání a v tento okamžik nejčastěji dochází k nedorozuměním s pronajímatelem ohledně stavu věci. Předcházejte problémům – zapisujte, nebo se souhlasem vlastníka foťte, či pořizujte video.

7) Platby nájemného a záloh

Nájemné se zpravidla platí bezhotovostně na účet vlastníka, a to měsíčně předem na každý měsíc nebo jiné ujednané platební období. Například za únor se platí do 25. ledna. Za březen se platí do 25. února apod. Vedle nájemného můžete hradit rovněž zálohy za služby spojené s užíváním bytu. Zálohy Vám budou vždy v následujícím roce vráceny a v případě nedoplatku na poskytnutých službách, Vám vznikne povinnost tento nedoplatek uhradit. V případě přeplatku, Vám budou peníze v odpovídající výši vráceny.

NÁŠ TIP: Nájemné a zálohy se většinou hradí společně jednou částkou.

8) Jistota (kauce)

Nejpozději při předání nemovitosti se k rukám vlastníka platí jistota (tzv. kauce). Jedná se o částku, ze které vlastník může čerpat finance ve svůj prospěch např. v případě, že nepošlete nájemné (vždy plaťte nájemné včas, prosím). Stejně tak z jistoty mohou být zaplaceny finanční prostředky na náhradu škod či oprav nemovitosti.

NÁŠ TIP: Často se setkávám se s tím, že si zájemci myslí, že jistota je de facto úhradou za poslední měsíc smlouvy – NENÍ to tak. Jsou to finance, které mají sloužit k pokrytí škod a nákladů pronajímatele v souvislosti s nájmem jeho nemovitosti. Pokud vše proběhne v pořádku a byt bude předán pronajímateli zpět bez závad – jistota se vrací nájemci.

9) Přepis smluv – SVJ, elektřina, plyn atd.

Máte předaný byt? Teď už jenom absolvovat kolečko dodavatelů médií a služeb a je hotovo. Nezapomeňte oslovit vedení SVJ za účelem změny evidence obyvatel v budově.

NÁŠ TIP: Nemáte čas na vyřízení dodávek jednotlivých energií? Nevadí, oslovte naše pracovníky a my Vám s tím rádi pomůžeme.

10) Oslava

Máte hotovo, je čas na oslavu!

NÁŠ TIP: Nezapomínejte, že v případě nájmu nemovitosti nejste v postavení jejího vlastníka.. Hlasité oslavy Vaši sousedé nikdy neocení.

Chcete, abychom Vás kontaktovali zpátky?

Zanechte nám svoje číslo a my Vám zavoláme zpět do pár minut.

Kolonky označené * jsou povinné.