Developerská společnost a realitní kancelář | Mariánské Lázně | Praha
+420 773 673 107 po–pá 9–18h

Děkujeme za Váš zájem. Chcete-li získat další informace nebo si sjednat schůzku, vyplňte prosím následující formulář.

Kolonky označené * jsou povinné.
Příručka pronajímatele

Mám nemovitost a chci ji dát do nájmu krok za krokem

1) Kontaktujte nás

Dejte nám vědět Váš zájem o nájem nemovitosti a postavte před nás cíle, kterých máme dosáhnout

NÁŠ TIP: Můžete nám zavolat, napsat nebo nejlépe přijít za námi osobně do naší kanceláře.

2) Stanovení rozsahu spolupráce

Každý klient má jiné přání a představy o rozsahu spolupráce. Nabízíme širokou škálu služeb od prostého poradenství, přes inzerci pronájmu včetně inzerce do zahraničí, až po vyhledání vhodného nájemce a zajištění zprostředkování celého obchodu včetně zajištění smluvní dokumentace. Pojďme projednat, co konkrétního pro Vás můžeme udělat. 

NÁŠ TIP: Nebráníme se žádnému způsobu spolupráce, na exkluzivitě nikdy netrváme.

3) Náběr nemovitosti

Náběr nemovitosti je velice důležitý krok. Je třeba od vlastníka převzít maximální množství právních, ekonomických a technických informací o předmětu nájmu. Stejně tak je třeba zajistit profesionální fotodokumentaci a videodokumentaci. Jednoduše zajistit kompletní přípravu všech podkladů pro inzerci nemovitosti za účelem jejího pronájmu. 

NÁŠ TIP: Doporučujeme klientům, aby vždy připravili pracovní variantu popisu nemovitosti svými slovy, jelikož svou nemovitost znají nejlépe.

4) Inzerce

Tady je míč na naší straně – zahajujeme inzerci dle smluveného rozsahu. Webovky, sociální sítě, specializované platformy, a hlavně vlastní databáze klientů – to vše máte k dispozici od nás. 

NÁŠ TIP: Je vždy vhodné umístit reklamní poutač na nemovitosti, kterou chcete inzerovat, zejména do okna, na plot atd.

5) Prohlídky

Realizace prohlídek inzerované nemovitosti je jedna z nejdůležitějších etap jejího nájmu. Zde pracujeme jinak než většina našich kolegů, neboť naším cílem je vždy udělat vše proto, aby se zájemce podíval na nemovitost osobně. Nepronajímáme obrázky na internetu, ale apelujeme na osobní seznámení se se zájemce s inzerovanou nemovitostí.

NÁŠ TIP: Jsme mladí a akční, proto prohlídky děláme i přes víkendy a státní svátky – připravte se na to.

6) Rezervace nemovitosti

Příprava, odsouhlasení a uzavření rezervační smlouvy. Rezervační smlouva je většinou uzavírána mezi zájemcem o nájem a naší společnosti.

NÁŠ TIP: Doba rezervace je vždy individuální a záleží na konkrétních okolnostech a dohodě mezi smluvními stranami.

7) Příprava nájemní smlouvy

Poté, co je podepsaná rezervační smlouva a uhrazen rezervační poplatek, přecházíme do fáze příprav návrhu nájemní smlouvy. Smluvní dokumentaci pro nás připravuji zkušení advokáti. Naši advokáti jsou Vám vždy plně k dispozici v rámci jakýchkoliv smluvních úprav.

NÁŠ TIP: Do smlouvy vždy promítneme Vaše požadavky k nájmu nemovitosti.

7) Předání a nastěhování

Po podpisu nájemní smlouvy se nemovitost předává k dočasnému užívání nájemci. Následně probíhá stěhování. Při předání nemovitosti se pořizuje předávací protokol, kde se zaevidují stavy měřičů médií a faktický stav předávané nemovitosti a jejího vybavení

NÁŠ TIP: Pečlivě prověřujte stavy měřičů a fyzický stav a vzhled nemovitosti a veškerého vybavení nemovitosti. Po skončení nájemní smlouvy proběhne zpětné předání a v tento okamžik nejčastěji dochází k nedorozuměním s vlastníkem ohledně stavu věci. Předcházejte problémům – zapisujte, foťte, pořizujte video.

7) Platby nájemného a záloh

Zpravidla se nájemné hradí bezhotovostně na účet pronajímatele. Nájemné se hradí předem na každý měsíc nebo jiné ujednané období. Například za únor se platí do 25. ledna. Za březen se platí do 25. února apod. Vedle nájemného se dále hradí zálohy za služby spojené s užíváním bytu. Zálohy za služby musí být vždy následující rok vyúčtovány.

NÁŠ TIP: Nájemné a zálohy se většinou hradí společně jednou částkou.

8) Jistota (kauce)

Nejpozději při předání bytové jednotky se k rukám vlastníka platí jistota (tzv. kauce). Jedná se o částku, ze které vlastník může čerpat finance ve svůj prospěch např. v případě, že mu nájemce neuhradí nájemné. Stejně tak z jistoty mohou být zaplaceny finanční prostředky na kompenzaci škod či oprav v nemovitosti, ze které by odpovídal nájemce.

NÁŠ TIP: Často se setkávám se s tím, že si zájemci myslí, že jistota je de facto úhradou za poslední měsíc smlouvy – NENÍ to tak. Jsou to finance, které mají sloužit k pokrytí náhrad pronajímatele. Pokud bude byt po skončení nájmu předán pronajímateli zpět bez závad – jistota se vrací nájemci.

9) Přepis smluv – SVJ, elektřina, plyn atd.

Máte předaný byt? Teď už jenom absolvovat kolečko dodavatelů médií a je hotovo. Nezapomeňte oslovit vedení SVJ za účelem změny evidence obyvatel v budově. 

NÁŠ TIP: Nikdy nenechávejte nájemce hradit zálohy na služby v rámci SVJ přímo od nájemce na účet SVJ. Pouze Vy jste vlastníkem jednotky, a tudíž práva a povinnosti vůči SVJ se týkají pouze a výhradně Vás. Zejména náklady na úhradu fondu opravu nese vždy pronajímatel. Na tuto skutečnost pamatujte při stanovení výše nájemného. Fond oprav nelze nájemci přeúčtovat. 

10) Oslava

Máte hotovo, je čas na oslavu!

NÁŠ TIP: Oslavovat budeme skutečně až po skončení nájmu. Nezapomínejte navštěvovat nájemce v nemovitosti, provádějte kontroly plateb atd. – nikdy nevíte co se může stát.

Chcete, abychom Vás kontaktovali zpátky?

Zanechte nám svoje číslo a my Vám zavoláme zpět do pár minut.

Kolonky označené * jsou povinné.